www.rapso.plwww.vog.plVOG Polska Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewicetel.: 46 835 14 40, fax: 46 833 29 84Wiedza o Rapso Nr 1Tłoczenie na zimnoczy rafinacja?Co jest lepsze – olej tłoczony na zimno czy rafino-wany? Powszechnie utarło się mniemanie, żeolej tłoczony na zimno jest lepszy od oleju rafi-nowanego. Przy czym tylko absolutna mniej-szość wie, że pojęcie rafinacji oleju w pierwszejlinii nic innego nie oznacza jak „oczyszczanie”i samo w sobie nie zwraca jeszcze uwagi nakonkretny proces produkcyjny. Wysoka jakośćoleju jadalnego jest zależna nie tylko wyłącznieod sposobu tłoczenia, oczyszczenie oleju w pro-cesie rafinacyjnym jest bardzo ważnym fakto-rem, wpływającym na jego jakość. Istnieją trzypodstawowe, różne procesy produkcyjne, którechcemy Państwu wytłumaczyć:• Tłoczenie na zimno(„olej tłoczony na zimno”)• Tłoczenie na ciepło z ekstrakcją(„olej rafinowany”)• Tłoczenie na ciepło bez ekstrakcjiRapso
Page 2 >