Tłoczenie na zimnoTłoczenie na ciepło z ekstrakcjąProces produkcjiNasiona rzepaku są delikatnie zgniatane, abyotworzyły się ich łuski, a następnie tłoczone w pra-sie ślimakowej bez ogrzewania. Pozyskany olejoczyszczany jest przy pomocy filtra z zanieczy-szczeń i butelkowany.Zalety• Olej nie traci cennych witamin, jest „całkowicienaturalny”.Wady• Brak procesu oczyszczania sprawia, że w olejupozostają zanieczyszczenia, mętne zawiesinyi woda. Również pozostające wolne kwasy tłusz-czowe mają silną tendencję do utleniania się,przez co olej szybko jełczeje i jest przydatny dospożycia maksymalnie 3 miesiące.• Przy tłoczeniu na zimno olej zachowuje swójnaturalny smak. O ile w przypadku oliwy z oli-wek efekt ten jest przydatny, to w przypadkuoleju rzepakowego jest on zaletą dla absolutnejmniejszości.Olej może być stosowany tylko w „zimnej kuchni”,ponieważ nie nadaje się do podgrzewania.•ZaletyWadyProces produkcjiNasiona są zgniatane, a następnie przez kilka chwilogrzewanedo100 °C itłoczone wprasieślima-kowej. Następnie, jeszcze nie wyciśnięty, pozostałyolej, oddziela się/ekstrahuje z makucha za pomocąśrodków chemicznych/rozpuszczalników, najczę-ściej za pomocą heksanu. Po czym w procesiedestylacji próbuje się, oddzielić pozostałościrozpuszczalników od oleju. W ostatecznym oczy-szczaniu (=rafinacji), następuje odseparowanieoleju od wolnych kwasów tłuszczowych poprzezdodawanie związków alkalicznych.• Bardzo wysoka wydajność w produkcji olejuwynosząca około 99%.• Olej sojowy i słonecznikowy produkowane sąwyłącznie za pomocą ekstrakcji chemicznej,ponieważ w przeciwnym razie wydajność byłabybardzo niska a ich produkcja nierentowna.• Proces produkcyjny wymaga wykorzystywaniadużej ilości środków chemicznych.• Cenne składniki zawarte w rzepaku zostająw oleju utracone.
< Page 1 | Page 3 >