INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1). W niniejszym dokumencie informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.

ZAKRES

Niniejsza deklaracja dotyczy strony internetowej www.vog.pl Administratorem Twoich danych osobowych, dalej zwanym „ADO”, jest firma VOG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 8.
e-mail: office@vog.pl telefon: +48 46 8351440 ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i czasie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO.

PLIKI COOKIES

Nasza witryna używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu za pomocą przeglądarki. Używamy cookies, aby nasza oferta była łatwa w obsłudze dla użytkownika.

Niektóre pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Pozwalają nam rozpoznawać Twoją przeglądarkę podczas Twojej następnej wizyty na naszej stronie. Jeśli nie chcesz, by zidentyfikowały Twoje urządzenie w przyszłości, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by móc każdorazowo decydować o zapisaniu plików cookies. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Nasza strona internetowa używaj funkcji analitycznych firmy:
Google Analytics, Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Za pomocą plików cookies dokonywana jest analiza wykorzystania strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane w ten sposób są przesyłane do serwera dostawcy i tam przechowywane. Możesz temu zapobiec, konfigurując swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie były przechowywane.

TWOJE PRAWA

Przede wszystkim masz prawo do:
– żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.