VOG Polska Sp. z o.o.96-100 Skierniewice, ul. Przemysłowa 8tel.: 46 835 14 40; fax: 46 833 29 84www.vog.pl e-mail: office@vog.plVOG Polska2Rozwój poprzez sukcesGwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów oraz dotrzymaniewszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Konsekwentną poli-tyką firmy realizujemy naszą wizję, bycia przedsiębiorstwem odnoszącym suk-cesy dzięki naszym markom oraz szczególnemu zaangażowaniu naszych pra-cowników, co pozwala nam inwestować w rozwój, jak również zgrywaćkrótko i długoterminowe potrzeby.Podstawą dobrej pozycji na rynku jest zaufanie naszych klientów, dostawcóworaz wszystkich partnerów handlowych. Świadectwo AEO oraz certyfikowanyna najwyższym poziomie standard IFS gwarantuje bezpieczeństwo produktóworaz oczekiwaną przez klientów wysoką jakość wszystkich naszych Produ-któw.VOG Polska Sp. z o.o. prowadzi nowoczesny zakład konfekcjonujący, produ-kujący ponad 15 mln opakowań bakalii rocznie. Hale o łącznej powierzchnipowyżej 17.000 m2 z 14.500 miejsc paletowych, w systemie wysokiegoskładowania, 13 doków załadunkowych z licznymi miejscami do odstawianiakomisjonowanych towarów, ponadto bocznica kolejowa z rampą na 10 wago-nów, stoją natychmiast do dyspozycji, umożliwiając efektywną logistykę.Nowoczesny system informatyczny zapewnia wszystkim klientom w pełnielektroniczną wymianę danych. Poprzez wprowadzenie nowoczesnych roz-wiązań VOG Polska Sp. z o.o. jest dobrze przygotowana na wszelkie wyzwaniaw przyszłości.
< Page 1 | Page 3 >